top of page

Team AK Rådgivning

Annette Guhle 

Jeg er uddannet psykoterapeut, med fokus på det korpsterapeutiske

(neuroaffektiv tilgang – Susan Hart).

Jeg arbejder med de tidlige tilknytningsmønstre som har betydning for hjernen, kroppen og nervesystemet.

Jeg er grunduddannet socialrådgiver og det betyder, at jeg har haft en stor berøringsflade med voksne, unge og familier med udfordringer.

Jeg er selv meget optaget af, hvordan jeg forbliver levende og glædesfyldt i livet, med de udfordringer som livet giver.

Karina Jelsdal 

 

 

Jeg er grunduddannet pædagog med bl.a. en ledelses uddannelse- Konflikthåndtering-rådgivning.

Jeg har i mit mangeårige virke som pædagog og institutions leder, oplevet både børn/unge og voksne stå i svære udfordringer, hvor professionel hjælp ville have været afgørende.

Jeg har derfor i dag valgt, at arbejde med Familiebehandling, Pædagogisk rådgivning og Mentor ordning.

Det har stor betydning for mig, at kunne støtte mennesket når livet gør ondt.

  

Vi kan bookes individuelt eller som Team.

Vi har en fælles livssyn, der tager afsæt i, at mennesket har evnen til at rejse sig, fra selv den sværeste periode af hans/hendes liv, med rette støtte. Vi vægter relationen mellem borgeren og os rigtig højt, det er den vigtigste brik, at kunne skabe tillid. Derved bliver det muligt, at åbne for motivationen og borgeren at finde overskuddet til, at kunne tage ansvar for sit eget liv.                                      

Den helhedorienteret indsat hos familierne oplever vi som en bedre løsning for at skabe en positiv udvikling hos barnet. Hvis det skal lykkes er det vigtigt at familien inddrages og støttes i at tage forælderrollen og eget ansvar.

Det at kunne støtte og videregive ”værktøjer” der gør dem i stand til at få en oplevelse af, at det godt kan betale sig at yde en indsats og tage et ansvar – I vores arbejde giver det en tilfredshedsfølelse af, at kunne gøre en forskel.

 

Vi supplerer hinanden rigtig godt med vores forskellige faglige baggrunde, der understøtter og løfter vores faglige kompetencer.

 

Annette Guhle 20 73 35 52    annette.guhle@live.dk

Karina Jelsdal  22 33 11 08    jelsdal1@live.dk

bottom of page