top of page
Stressramt.

Har du i længere eller en kortevarende periode, været ramt af en stress tilstand

der forværres og står i vejen for at du er i stand til at blive på arbejdsmarkedet eller studiet?

 

I dag rammes mange mennesker af stress, vi kan let italesætte, at vi er stresset, men hvor ligger stressen henne, er det den ”sunde” eller er vi ligeså stille gledet over i den ”usunde” uden at lægge mærke til det.

Når kroppen oplever stress, sker der meget fysiologisk i kroppen som har betydning for hvordan vi er i stand til at klare opgaver som vi på normalvis udfører uden næsten at tænke.

Vi er pludselig ikke længere i stand til blot at have fokus på simpel ting.

Uanset hvilke erhverv vi er i, er fokus på arbejdsmarkedet ændret til, at vi skal være meget på for at være en del af livet ”derude”, og vi skal være robuste og være i stand til at modstå større pres.

Det at erkende, at man for en periode ikke kan være en del af arbejdsmarkedet er svært.

Det at kunne sige højt, at man er blevet ramt af stress eller nærmere og mere rigtigt også har en belastningseraktion på for mange opgaver, indtryk og fokus på robosthed.

 

Der er mange ting som kan være spændende og interessant at arbejde med, og samtidig kan det være svært at sige nej, for det kan få svær betydning og konsekvens i ens arbejdsliv.

Jeg tilbyder dig muligheden for et forløb hvor vi arbejder med tilstanden stress, med fokus på kognitiv behandling, kost og bevægelse.

Sideløbende arbejdes der meget fokuseret på hvad der skabte stressen og skabe ”nye veje” at gå, hvor målet kan være en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, fortsætte uddannelse, starte ny uddannelse eller et liv der skal tage nye drejninger. Men størst af alt en farbar vej for fremtiden, med respekt og erfaring for den periode som har været.

 

Stress er individuelt – Årsag og Symptomer. Behandlingen er derfor individuel og kan ikke sammenlignes fra person til person. Der er stor forskel på hvor dybt man er ramt af stress, men jo før man kommer i gang med behandling/støtte jo bedre.

Effekten af behandling er forskelligt.

Der sammensættes et individuelt forløb, der tilgodeser dig.

 

Jeg samarbejder med psykoterapeut Annette Guhle som kan arbejde med dig terapeutisk og ud fra en neuroaffektiv tilgang, som betyder at vi, arbejder med at skabe balance imellem hoved, krop og sind, samt, at skabe stabilitet i kroppens nervesystem.

  

Eksempler på behandlingsformer.

 

 • Screening af en helhedsorienteret indsats. (Startes i alle forløb)

 • Stressrådgivning

 • Samtaleterapi

 • Kognitiv behandling

 • Afspænding af krop og nervesystemet.

 • Mindfulness

 • Kostvejledning

 

   

Min erfaring er, at behandling af stress afhjælpes bedst ud fra en Helhedorienteret indsats.

 

 Jeg tager udgangspunkt i din:

 

 • Fysiske tilstand

 • Psykiske tilstand

 • Livsstil

 • Sociale og familiære tilknytninger

 • Arbejdsvilkår – Arbejdsliv – kollegaer 

 

Indhent tilbud for både enkeltestående samtaler og tilrettelagt forløb. 

Karina Jelsdal, Angel Heart Samsø

bottom of page